Dolphins
Didolofini

© Roger de la Harpe

Leina la lapa

Didolofini

Tše dingwe tša lapa

Nko ya lebotlelo, Ya go tlwaelega, Dusky, Mokokotlo wa lekoro, Spinara, Ya go bonwa, Ya methalo

Leina la tša thutamahlale

Delphinidae

Bogolo

Go tšwa go 1,5ya dimetara go ya go 6 ya dimetara

Boitšhupo

E mahlatšana, ya mmele wa go tsepama. Bontšhi bja maphegwana a hlapi a fase ke a kgopamo. Phatla ke ye kokomolegilego gidimo ga rostrum (molomo) wa go ikgetha. Tše dingwe di na le mebala ya mokgwatatelano wa go phatsima. Gantšhi e putšwa, bošweu le boso. Molete wa go futšwetša godimo ga hlogo.

Tshedimošo Ya Kakaretšo

Lapa la Delphinidae le bopša 17 ya tša kakaretšo le 32 ya mehuta ya diphedi. Ke seamuši. E boima bja go tšwa go 50-900 ya dikilograma. Tikologo ya kgalagalo e šomišwa go hwetša sebolawa sa yona. Ke ya go bohlale kudu go feta mehuta ya diphedi ka moka tša ka lewatleng. E lebelo, baruthi ba botsarogi. Mesela goba difluke di ka bothoko ka meetseng. Ka go tswadila ka go hlakantšha magareng ga diphedi tše dingwe. Di phela ka dihlopha meetseng a go se iše. Ka nako ye nngwe e dirišana le tše dingwe go swara sebolawa, go swana le sisardini. Diphoofolo tša go tswala ka go beela mae gare ga e kgolo go fihlela a phaphaša. Bafsa ba tswalwa ba le ka botlalo.

Dijo

Gantšhi di ja dihlapi le disquid.

Phatlalatšo

E direga ka dithempheretšheng ka moka mawatleng a lefase.

Mehuta ye e tlwaelegilego

Dolofini ya mokokotlo wa lekokoro
Sousa chinensis
Dolofini ya go tlawelega
Delphinus delphis
Dolofini ya nko ya lepotlelo
Tursiops truncatus