Cape Wolf Snake
Noga ya phiri ya Kapa

© Tyrone Ping

Leina

Noga ya phiri ya Kapa [Lycophidion capense]

Dipalopalo tša Bohlokwa

Maemo a godimo: Reptilia
Tolamo: Squamata
Lapa: Colubridae
Diphidi tša go swana le yona: Palo ya sub-species gona go kgabaganya mehutahuta
Botelele bja ditshadi: Dimilimetara tše 558
Botelele bja dipoo : Dimilimetara tše 440

Tlhalošo

Noga ya phiri ya Kapa, ke noga ye nnyane ya gore e go ba kgolwana ka karolong ya ka Borwa ya dileteng tša yona. E na le hlogo ya go ba sephaphathi.
Ka tlwaelo mmala wa yona ke wa go dula ga botse ya botsothwa bja go ba leswiswi go ya go boso, ka nako ye nngwe ka lekgapetla le le nngwe le le nngwe la go ba le bošweu ntlheng le mpe ye bego e khupetšwego ka bošweu le boso

Phatlalatšo

Noga ya phiri ya Kapa e hwetšwa ka bophara bja bofase bja kontinente, ntle le Leganata la Namib le bontšhi bja Kapa.
Go na le bohlatse bjo aroganego go tšwa Kapa Borwa le Borwa bja Leganata la Namib le gongwe le gongwe, go ya ka Bohlabela bja Aforika go ya Egepeta.

Pelegišo

Ditshadi di beela mae a 3 - 9 mathomong a selemo; a ka thuthuga fela ka matštši a 51. Tša go sa tšwa go phaphaša di botelele bja go ka ba dimilimetara tše 120.

Phepo

Mekgaritswane ye me nnyane le mekgaritswane ke bijo tša tlwaelo tša go lewa e bile di a lomiwa le go diriwa sesane.

Dintlha tša Naga

Noga ya phiri ya Kapa ga e na mpholo.