Boomslang
Noga ya mohlare

© Roger de la Harpe

Leina

Noga ya mohlare [dispholidus typus]

Maemo a godimo

Reptilia

Tolamo

Squamata

Lapa

Colubridae

Diphidi tša go swana le yona

Le ge e le gore e bile ya aroganywa le go beiwa maemong a tlase mo nakong ye e fetilego bjale go na mohuta wo mo tee fela diphiding tše.

Botelele bja tshadi

Dimilimetara tše 1 260

Botelele bja poo

Dimilimetara tše 1 290

Tlhalošo

Noga ya mohlare ke noga ye kgolo le hlogo ye kgolo, le mahlo a kgoparara a nkgokolo. Mebala ya yona ke ye fapanego kudu. Di ka ba botala bja mahlare, botala bja go phadima goba boso le boputšwa bjo leswiswi, le mpa ya go ba le dikgapetla tša go ba le boso mathokong, goba bokhubedu bja botsothwa goba bokhubedu bja rusu, ka mmala wa namune go ya bopinki mpeng.

Phatlalatšo

Noga ya mohlare e hwetšwa bophara bja Borwa bja Afrika, ka lebowa la dikarolo tša selete le leteletšana ka Bohlabela le Borwa ka lebopong go ya Kapa.

Pelegišo

Go goela go diragala ka seruthwana, gomme 10 - 14 ya mae a beelwa ka gare ga phago goba mo go lego mahlare a le go bolahlelong bja ditlakala ka selemo. Go duša go tšea dikgwedi tše 2 – 3.

Mpholo

Mpholo ke sebolai sa disele tše khubedu sa ba maatla seo se thibelago go kgahla ga madi, seo se ka bakago lehu go go tšwa mading, gantšhi noga ya mohlare e dihlong gomme ga e ke e loma, ka tlwaelo dikotsi di direga ge noga e swarwa.

Phepo

Phepo ya noga ya mohlare e akaretša diphoofolo tše nago le marapo a mokokotlo tše nnyane, kudukudu maobu le dinonyana.