Zwinwe Zwine zwa sa Tode Maanda kha zwa Bulasi

© Eric Miller
Vhathu vhaṱuku na vho rabulasi vhaswa ndi vhone vhumatshelo ha zwa u lima zwa Afrika Tshipembe. Nga nnḓa ha mushumo une wa konḓa vhukuma zwine zwa ṱoḓea nga vhanwe vhalimi, na vhuthu nahone zwi ya ṱoḓea kha zwa vhulimi. Hezwi hu vha hu mvumbo ya muthu na kushumele kwa muthu zwine zwa thusa u fhaṱa vhushaka vhukati ha mushumi na mutholi na u kona u shumisana ha vhashumisani.