White-Tailed Mongoose

© Roger de la Harpe

Dzina

White-tailed Mongoose [Ichneumia albicauda]

Tshivhumbeo

Ahuna phambano kha ya tshinna na ya tshisadzi dzi ya lingana dzoṱhe nga tshivhumbeo. Muvhili wo lapfa 1.1m. Dza lemela 4.3kg. Muvhala ndi gireyi yo dombilelaho, mutshila ndi mulapfu ure na mavhudzi matshena, milenzhe ndi mitsu ya phanḓa i vhonala i mipfufhi.

Kuḽele

Hetshi tshipuka tshi la zwikhokhonono na zwikokovhi madzhulu, nzie na dzi Crickets. I ḓivhelwa na uḽa na zwithu zwino dzula maḓini na dzi ṋowa.

Kubebele

Iya beba ṅwana u thoma kha muthihi uya kha vhararu nga murahu ha u ḓi hwala lwa minwedzi mivhili, dzi ṱangana tshihulwane nga ṅwedzi wa Ḽara, zwa beba vhukati ha tshilimo.

Kuitele

Ndi phukha ine ya funa u dzula i yoṱhe nga zwinwe zwifhinga iya vhonala ina dzinwe.

Nḓowelo

I funesa maḓakani hune ha vha na maḓi manzhi.

Hune dza Wanala Hone

Dzi wanalesa maḓakani a Afrika Tshipembe, kha devhula ha Northern province na uyela Mpumalanga na vhukovhela ha East London.

Mawanwa

Ndi inwe ya mongoose isa vhonalesiho khamusi ngauri i tshimbilesa vhusiku. I ḓivhea nga mutzhemo wayo une wa pfalesa hu vhusiku musi dzi tshi ṱangana vhusiku, dzi ya kona u dzumba zwithu nga maanḓa arali dzina mathada.