White-Tailed Mongoose

© Roger de la Harpe

Vito

Tlholodwa [Ichneumia albicauda]

Xivumbeko

Akuna ku hambana eka sayizi exikarhi ka timbewu, leti fanaka hi xivumbeko xa maakekelo. Ku leha ka mirhi ku pima 1.1m naswona ntiko I 4.3kg.

Dzovho ira muhlovo wa mpun’wa wo dzwihala, naswona ncila iwo hambana na yin’wana wova na misisi yo leha, yo basa. Milenge iya ntima naswona milenge yale mahlweni yi vonaka yi komile.

Swakudya

Swakudya leswi dyiwaka hi Nkala wa Ncila wo Basa swi katsa ngopfungopfu switswotswo, majenjhe, swifufunhunhu, tinjiya na tinchonyonyo. Yi dya na swi kokovi, makondlo na tinyoka.

Ku Tswala

Yi tswala ntlawa wo ringana n’wana un’we na va narhu endzhaku ko tika nkarhi wo ringana tin’hweti timbirhi. Ku hlangana ku humelela kwalomu kavo Hukuri, naswona ku tswala switala kuva hi tin’hweti ta ximumu.

Mahanyelo

Tlholodwa yi tala ku tshama yiri yoxe, kambe hi xitalo yi kumeka hi mintlawa leyintsongo.

Vutshamo

Tlholodwa yi tshama e nhoveni na laha ku nga tala byasi na tindzhawu tova na mati lama ringaneke.

Laha yi Kumekaka Kona

Mphakelo eAfrika-Dzonga wu suka eka swiphemu swale Northern province, kuya Mpumalanga kuya fika edzongeni wa Eastern Cape.

Tinotsi Tale Rivaleni

Yin’wana ya Minkala lowu tiviwaka tanihi lesser, hikokwalaho ka maendlelo ya yona yo tlhariha na vusiko. Hambi swiritano ti humesa mimpfumawulo yo huhutela leyi tsalaka hinkarhi wo hlangana hi swa masangu. Ti mita swilo swo nhuwa ku suka hala ndzhaku ka swona tanihi xisirheleri loko tiri ehansi ka ntshikelelo.