Waterbuck
Mhitlwa

© Roger de la Harpe

Vito

Mhitlwa

Xivumbeko

Mhitlwa enhoveni. Lexi I xiharhi lexikulu eka muxaka watimhala na timhunti. Leya xinuna yikwalomu ka 1.4 meters yitlhela yitika 260 kg. Yaxisati yona yintsongo nyana eka ya xinuna. Mhintlwa yina muhlovo wa braweni kuya eka mpun’wa.
Laha ematihlweni nale nhopfini kuna muhlovo wo basa lowu tlhelaka wuvakona enhan’wini. Tindleve ta yona ita xirhendzevutani leti vonakalaka swinene. Iya xinuna ntsena leyingana timhondzo to leha tikombe emahlweni titlhela tikhotseka. Mhitlwa yina kuhumesa risema leri talaka kujikajika laha titshamaka kona.

Swakudya

Mhitlwa yidya byasi lebyikumekaka kusuhi swinene na mati. Lomu byasi byinga kona kambe byinga tsakisi yito khumbha khumba yihundza. Mhitlwa yi hanya ngopfu na hi mati laha yitikumaka yiri kunweni ka mati masiku hinkwawo.

Kutswalana

Timhaka tamasangu tihumelela ngopfu hi vuxika kambe sweswo aswivuli leswaku minkarhi yinwani ya lembe aswihumeleli. Endzhaku ko biha emirini nkombo watinhweti, yatswala laha hixitalo kuvaka kuri mahalwa.
Kutswala switinyika matimba hi ximumu. Vana vatumbetiwa laha kunga byasi byo leha no tlhuma swinene kuringana mavhiki nyana. Kutani loko nkarhi se wufikile ya sungula kufamba na vamhana kona.

Mahanyelo

Eka muxaka lowu wa swiharhi leyi ya xinuna yikuma vundzhawu hiku lwa nyimpi. Leya xisati na vana hambi letinga se ringanelaka masangu tifamba himintlhambi.
Mitlhambi yakona yahambana hambana kuya himasiku hikuva yin’wana na yin’wana yinga famba na ntlhambi kumbe yisuka nkarhi wihi na wihi.
Xiharhi lexi xiswikota ngopfu kuhlambela naswona loko xichavisiwile xabyikuma vutumbelo eka mati lawa yanga enta swinene. Mintlawa ya xona ya fika kwalomu ka 30.

Vutshamo

Xiharhi lexi xitshama eka tindzhawu letingana mati kutlhela kuva na swihlahla leswinga tlhuma swinene na mabyasi yo leha. Minkarhi yinwana xiharhi lexi xikota ku tshama nale ka tindzhawu leti nga pfuleka swinene.

Laha Yikumekaka Kona

Laha Afrika Dzonga yikumeka ekatindzhawu leti mati yanga tshameki tani hile Mpumalanga, Limpopo na N’walungu wa KwaZulu-Natal. Yahakutlhela yisungula ku kumeka nale St Lucia nale ntangeni wa KwaZulu-Natal.

Lexi Dlayaka/ Valala

Timhisi, tinghala, tiyingwe hitona valala lavakulu kambe tingwenya, timbyana to hlota na dzimba naswona swayi dlaya mhitlwa.

Tinhlayo ta Nkoka

Vito ra xi Latin Kobus ellipsiprymnus
Ntiko (Xisati) 205 - 250 kg
Ntiko (Xinuna) 250 - 270 kg
Kuleha (Xisati) 210 cm
Ku leha (Xinuna) 210 cm
Ku biha emirini 9 watinhweti
Vana rhole rinwe
Swakudya Artiodactyla
Ndyangu Bovidae
Timhondzo 75 cm
Kutswalana: Vana vatswariwa nkarhi wihi na wihi wa lembe kambe switala kuhumelela hi ximumu eka tindzhawu tin’wana.

Nhlamuselo ya Minkondzo

Minkondzo ya mhitlwa yiya hi malembe na rimbewu swa yona. Yin’wani yibumburile kasi yin’wana yitonswile yitlhela yilala.