Nhlamuselo yaku Katsiwa ka Manyoro

©Eric Miller
Swononisa i swilo leswi swingavaka swa organic naswona swisukela eka swilo swantumubuluko leswi swinga tshama swihanya kumbe swiri synthetic swiri na ti khemikali leti endlaka swakudya swa macro na micro. Leswi swi cheriwa tani hi maguvadi kumbe tani swihalaki eka misava. Swakudya leswi swinga fafazeriwa eka matluka ku antswisa kukula xikan’we na mphakelo wa swakudya eka swimilani.
Swakudya swinharhu leswikulu leswi tirhisiwaka hi ximilani i Nitrogen (N), Phosphorous (P) na Potassium (K). Loko u teka xiboho xa leswaku i swononisa swihi leswi ungata tirhisa swona leswi hiswona leswikulu leswingata huma tani hi mbuyelo wa swikombiso swa misava ya wena. Swinonisa misava leswi swi endliwe hiku endla minkatsakanyo yati macronutrients tinharhu naswona titiveka hikokwalaho ka tinomboro letinga tsariwa eka maphakiti ya swinonisa misava leswi laha kungana N P K laha manyoro xikan’we na nhlayo ya ntikelo wa swona eka nkatsakanyo lowu. Xikombiso: 2:3:4 (27) or 1:0:1 (36) laha kungatava N P K.

Nhlamuselo ya NPK

Ntsariso wa NPK eka manyoro wuhlamusela ti phesente ta xin’we xa swakudya tani hi nhlayo leyi ringananisiwaka na ndzingano wa swona. Tinhlayo endzhaku ka letinga endzeni ka swiangi (e.g.27) i phesente ya nhlanganiso lowu yimelaka swakudya leswinharhu, laha kunga, N, P na K.
Leswivulaka leswaku, eka xisakani xa 100 kg xa 2:3:4 (27). Nomboro ya (27) yivula leswaku 27% ya xisakani xexo kumbe 27 kilograms yiyimela nhlanganelo wa N, P na K.
Nhlayo leyi yi endliwe hi swiphemu swa 9 hikuva kuhlanganisiwa 2+3+4 naswona loko u avanyisa hi 9 eka 27 kutani xiphemu xin’we xiyimeriwa hi 3.
Se ke:
Kutani 2 multiply hi 3 yiva 6% Nitrogen (N) kumbe 6 kilograms.
Kutani 3 yiva 9% Phosphorous (P) kumbe 9 Kilograms.
Kutani 4 yiva 12% Potassium (K) kumbe 12 kilograms.
Nhlayo leyin’wana yinga sala yiva 73 kilograms ya 100 kilograms wa manyoro lawa ya endliwaka hiti filler elements leti endlaka leswaku swi olova kuva yikhoma manyoro, ti elements leti endlaka N, P na K kuva yikumeka hiku olova eka timintsu ta swimilani kusuka emisaveni xikan’we na swin’wana swofana na Copper, Zinc, Boron, Manganese na Magnesium leswinga tirhisiwaka hi swimilani.

Translated by Ike Ngobeni