Metswako ya Menontsha e Hlalositsweng

©Eric Miller

Menontsha ke disebediswa tse ka bang tsa tlhaho le tsa dintho tsa tlhaho tse kileng tsa phela kapa tse entsweng ka dikhemikhale tsa dimatlafatsi tse kgolo le tse nyane. Tshebetsong tsena di sebediswa ka mokgwa o nang le granular kapa e le metsi ho mobu. Dimatlafatsi di ka boela tsa nyanyatswa makgasing a dimela ho susumetsa kgolo le ho tlatsetsa dimatlafatsi semeleng.

Dimatlafatsi tse tharo tse kgolo tse sebediswang ke semela ke Nitrogen (N), Phosphorus (P) le Potassium (K). Ha o etsa qeto ya hore na sefate se sebediswang ke di macronutrients tse ka sehloohong tse tla fumanwa ka diphello tsa tlhahlobo ya mobu wa mobu wa hao. Dimatlafatsi di entswe ka metswako e sa tshwaneng ya macronutrients tsena tse tharo mme di kgethollwa ka dipalo tse tharo tse ngotsweng ka mekotla ya manyoro e bontshang hore NPK e entswe ka manyoro le karolelano ya bohlokwa ba yona ba motswako. Mohlala: 2:3:4 (27) kapa 1:0:1 (36) e tla ba bohlokwa ba NPK.

Tlhaloso ya NPK

Letshwao la NPK ka manyoro le hlalosa dikarolo tsa karolo e nngwe le e nngwe ya dimatlafatsi tsena e le karolelano e lekanang le e mong. Palo ka mora dikabo ka masakaneng (mohlala, 27) ke karolo ya motswako wa palo yohle, hoo ho emela feela dimatlafatsi tse tharo tsa macro tse ka sehloohong, e leng N, P le K.

Ka lebaka leo, ka mokotla 100 kg ya 2:3:4 (27):

(27) e bolela hore 27% ya mokotla kapa dikhilograma tse 27 di emela palo e feletseng ya N, P le K.
Boikarabello bo entswe ka dikarolo tse 9 ka ho phaella ka 2+3+4 mme ha o arola 9 ho 27 jwale karolo e karolelano e emelang 3.

Ka hona:
Ya 2 e atolositswe ke 3 ke 6% ya nitrogen (N) kapa dikhilograma tse 6.
Ka hona, ya 3 ke ya 9% ya Phosphorus (P) kapa dikhilograma tse 9.
Ka hona, 4 ke potassium (K) kapa dikhilograma tse 12.

Tse ding tsa dikhilograma tse 73 tsa dikhilograma tse 100 tsa manyoro di entswe ka dikarolo tse tlatsetsang ho etsa hore ho be bonolo ho sebetsana le manyoro, disebediswa tsa tshehetso tse etsang hore N, P le K e fumanehe haholoanyane ho metso ya mobu mobung le dintlheng tse ding tse kang Copper, Zinc, Boron, Manganese le Magnesium tse ka sebediswang ke semela.

Translated by Bongani Matabane