Mo Robben Island e Leng Teng

Bokgakala Jo Bo Khutshwane gotswa Lôbôpong Lwa Cape Town

©Roger de la Harpe
Robben Island e bokgakala jo bo khutshwane gotswa lôbôpong lwa Cape Town. E bonagala ka bogaufi le Table Bay, Bloubergstrand, Sea Point le Camps Bay, mme e bonagala sentle gotswa kwa setlhoeng sa Table Mountain. E sekgala se se ka nnang 10 km gotswa kwa V&A Waterfront, mme se se ka nnang 7 km gotswa kwa lôbôpong lwa Bloebergstrand. Le fa se le gaufi thata le Cape Town, setlhaketlhake ka tlhagô se itlhaotse gotswa mo nageng-kgolo ka lewatle le le khutshwane fela le le nônôfileng le le tsididi mme le le bogale. Ke dipharologanyô tseno tsa momagano ya bokgakala le go fitlhelega bonolo tse di dirileng gore Robben Island e nne kgolegelo e e mosola.

Setlhoa se se kwa mankalengkaleng mo setlhaketlhakeng ke Minto Hill, e eme ka bogodimo jo bo ka nnang 30 metres gotswa mo lewatleng, le ntlo-pône e e kgatlhisang e e itlhomileng mo godimo ga thabana enô. Boteng jwa lewatle mo magareng a Robben Island le naga-kgolo le jona ke 30 metres, mme setlhaketlhake se tota se kgomagantswe le naga-kgolo ka mmu o o kwa tlase ga lewatle.