Robben Island Tsebahetse Lefatshe ka Bophara

Bohojana Ba Ho Palama Sekepe

©Roger de la Harpe
Leeto le molaong lene lenka dihora tse tharo ho isa ho tse nne, ho kenyelleditswe le ho etela phapusi ya Nelson Mandela ka di palangwa ha o tloha. O ne o tshwanetse ho kopana le bao ikeleng yaba batshwaruwa le palame bese e lebang ntlong eo Robert Sobukwe [moetapele wa PAC] a ileng a tshwarelwa teng, mme tshireletso e le ya maemo a hodimo tjhankaneng le tshireletso ya ntwa ya bobedi ya lefatshe.

Letshwao La Tokoloho Le Tokoloho Moyeng

©Roger de la Harpe
Dilemong tse kabang 400 Robben island, Dikilomitara 12, kantlenyana ho motse Cape Town, ene ele sebaka sa palehelo le teleko. Sebaka sens sene se etseditswe bo rapolotiki ba leqhoko le moferefere. Dilemong tsa kgethollo Robben Island e ile ya tsebahala lefatshe ka bophara jwalo ka tulo eo Nelson Mandela le maloko a mangy a African National Congress a ileng a kwallwa teng.

Ka ho fetisisa, boholo ba batshwaruwa e ne ele bo radipolotiki ba ileng ba phomella ho fetola sebaka seo hoba letshwao la tokoloho esita le tokoloho moyeng. Robben Islang e bile letshwao la tlholo la moya wa batho kamora mathata le ditsietsi tse kgolo.

Translated by Sibongile Sonopo