Sehalakahlake sa Robben se tsebala ka boditšhabatšhaba

Bokgole fela bja go namela seketswana

©Roger de la Harpe
Leeto la semmušo le tšea diiri tše tharo goba tše nne, go akaretšwa le go namela sekepe. O tla ba le poledišano le mogolegwa wa mehleng, tsena leeetong la pese yeo e go išago ka ngwakong woo Robert Sobukwe (moetapele wa PAC) a bego a tswaletšwe teng ka kgolegong, petse ya kalaka, dithibelo tša Ntwa ya Bobedi ya Lefase le kgolegelong ya tšhireletšo ya maemo a godimo. Go etela sele ya Nelson Mandela, eupša gape le got tlala ka sethokgweng, lebopo la bodikela le diphenkwini tša lona tša diphelammogo le dibopego tša Ntwa ya Bobedi ya Lefase.

Seka ya tokologo le ya tokologo ya bowena

©Roger de la Harpe
Go fihla mengwaga ye ka bago ye 400 Sehlakahlake sa Robben, dikhilometara tše 12 go tloga ka Motse Kapa, e be e le lefelo la kiletšo le ka ntle ga naga. Ke mo bao ba bego ba bonwa bjalo ka bohlola mathata ba sepolotiki le dilahlwa tša setšhaba ba bego ba romelwa. Nakong ya mengwaga ya kgethologanyo Sehlakahlake sa Robben se ile sa tsenbjwa ka boditšhabatšhaba bjalo ka lefelo leo Nelson Mandela le bahlomphegi ba African National Congress ba bego ba golegilwe.

Le ge go le bjalo, bontšhi bja bogelogwa ba sepolotiki ba atlegile go fetolela lefelo le go seka sa tokologo le ya tokologo ya bowena. Sehlakahlake sa Robben se bile go ba seemo sa phenyo ya moya wa batho godimo ga go go hlaka le mathata.

Translated by Lawrence Ndou