Nelson Mandela le Ruth First

©Dr Peter Magubane
Nelson Mandela o buisana le moetsi wa dipolotiki, Ruth First, mosadi wa Joe Slovo, eo e neng e le Mongodi-kakaretso wa Mokgatlo wa Bokomonisi wa Afrika Borwa.
Ruth First e ne e le moitseki kgahlanong le apareteiti a tummeng le mongodi le e mong wa ditho tsa motheo tsa South African Congress of Democrats (COD). E ne e boetse e le mohlophisi wa Guardian, Fighting Talk le New Age, a ngola ka ho hloka toka ha apareteiti. Dilemong tsa bo 1960, Pele o ne a kwaletswe a le mong ka matsatsi a 117 mme a ya kgolehong Engelane. O ile a bolawa ke bomo ya lengolo Maputo, Mozambique. Pele o ne a nyatswe ke motlatsi-mmoho le eena Joe Slovo mme ba ne ba e na le bana ba babedi.

Nelson Mandela e ne e le motswalle wa Ruth mme hangata ba ne ba bua ka dipolotiki le mokgatlo wa tokoloho. Ba ile ba qoswa ka 1955 ka boipelaetso mme ba lokoloha ka 1961. Setshwantsho sena se bontsha a buisane le First nakong ya nyewe ya bona ya boipelaetso.

“Le rona re tlo shwa empa seo re fanang ka sona botjhabebg ba rona hot la dula ho phela ka ho sa feleng.” ~ Nelson Mandela