Madiba wa tsheha ha seeta sa hae setswa ha a ntse a raha bolo

© Dr Peter Magubane
Madiba wa tsheha ha seeta sa hae setswa ha a ntse a raha bolo.
©Dr Peter Magubane
Mandela yaneng a ratwa ke batshehetsi ba hae mme e le letshwao la tokoloho bakeng sa bohle. O atisa ho bonwa e le sebopeho se kang Modimo Afrika Borwa, mme o ne a nkwa e le tshiya ya matla ho batho ba batsho. O ne a e na le boikarabelo bo bongata le boikarabelo ba ho phethahatsa diboka le dipuisano tse neng di batla Nelson Mandela ya hlomphehang, ya nang le tlhompho.

.
©Dr Peter Magubane
Ka lehlohonolo, o ile a kgona ho ya diketsahalong tse ngata tse sa tlwaelehang mme a dumella lehlakoreng la pelo ya hae. Ketsahalong e jwalo, batshehetsi ba African National Congress (ANC) ba pota-potile moeta-pele wa bona ha a raha bolo ya bolo ya maoto mme a lahlehelwa ke seeta sa hae ka phoso. O ile a tsheha ha a ntse a thabela motsotso o phutholohileng hara mehlala e mengata e ileng ya latela ho lokollwa teronkong

“Ka nako e nngwe ho tswa ho moloko ha ba baholo.” ~ Nelson Mandela