Madiba le Mothusi wa Hae wa Botho Zelda La Grange

© Dr Peter Magubane
Madiba le mothusi wa hae ya bitswang Zelda la Grange ka morao ha kopano ya metjha ya ditaba Nelson Mandela Foundation.
Zelda la Grange o hlahetse mehleng ya dikamano tsa bochaba tsa Afrika Borwa. Ka morao hore a phethe thuto ya hae e phahameng sekolong o ile a etsa kopo bakeng sa mosebetsi ofising ya pele ya puso ya demokrasi. Yaba o kgethilwe ke Mandela ka 1999 ka bo yena hore a dule ditshebeletsong tsa hae ka morao ho tlohela mosebetsi. O fuwe ke mekgatlo e mmalwa bakeng sa boinehelo ba hae le tshebeletso ho Nelson Mandela.
Ka la 19 Phuptjane, 2014, o ile a phatlalatsa ditemoso tsa hae tse nang le sehlooho se reng "Good Morning, Mr Mandela" 'me ka Lwetse 2014 buka ya hae e phatlalatswe hore ke Mohlokomedi ya Molemo wa Selemo 'Afrika Borwa le ka 2015 Brazil. Hona jwale o sebeletsa e le Motlatsi wa motheo wa Basadi. O tswela pele ho susumetsa batho ka ho bua ka ho susumetsa ka ho arolelana diphihlelo tsa bophelo ba hae.

“Ke ratile monahano wa tokollo le setjhaba se lokolohileng moo batho bohle ba tla phela mmoho ka kgotso le menyetla e lekanang. Ke monahano oo ke tshepang ho o phela le ho o fihlella. Empa e bang ho hlokahala, ke monahano oo ke ikemiseditseng ho o shwela.” ~ Nelson Mandela

Mandela 100 - The Charm of Mandela

Nelson Mandela o ile a kgutlela ha hae Soweto ka morao hore a lokollwe teronkong ka 1990. Nelson o holetse No. 8115 Vilakazi Street mme e se e fetohile museum wa mokgwa wa sethabathaba....more

Mandela 100 - The Fight for Freedom

Mandela yaneng a ratwa ke batshehetsi ba hae mme e le letshwao la tokoloho bakeng sa bohle. O atisa ho bonwa e le sebopeho se kang Modimo Afrika Borwa, mme o ne a nkwa e le tshiya ya matla ho batho ba batsho....more

Mandela 100 - The Mandela Legacy

Ka 1991, Nelson Mandela o ile a fumana Honorary Doctorate ho tloha Univesithing ya Witwatersrand e Gauteng bakeng sa boitlamo ba hae ho naha le ho bontsha boeta-pele bo matla ka ho fetisisa Afrika Borwa....more

Mandela 100 - Timeless Madiba

Ditshoetsano tse fapaneng tsa dipolotiki, ho kenyeletsa le Nelson Mandela, eo e neng e le moemedi wa molao ka nako eo o ile a qoswa ka boipelaetso dilemong tsa bo 1950 tsa khethollo ya bochaba....more