Variable Skink
Mokgaritswane wa Mebala ye Fapanego

© Tyrone Ping

Leina

Mokgaritswane wa Mebala [Mabuya varia]

Dipalopalo tša Bohlokwa

Maemo a Godimo: Reptilia
Tolamo: Squamata
Lapa: Scincidae
Botelele bja Ditshadi: Dimilimetara tše 50 - 60
Botelele bja Dipoo: Dimilimetara tše 50 - 60

Tlhalošo

Mokgaritswane wo o bogolo bja bogareng wa sefene sa nkgokolo le lefansetera phuphu ye nngwe le ye nngwe. Mmala ke wa go fetoga; morago e ka ba boswana, botalana, botsothwa bjo galogilego goba botsothwa bja bokhubedu, ka go nna goba ka ntle le go ba le dipatšo tša boso. Ka mehla go nna go na le mothalo wa go hlagelela, mothalo wo mošweu wa go ya tlase mokotlong le bogodimong bja mathoko. Mpeng ke ye botala bja leratadima bja go ba le bošweu.

Diphidi tša go Swana le Yona

Ke merafe ya go se hlalošwe ga botse, M.v. nyikae, ka dinako tše dingwe e bonwa ka thabaneng ya Nyika go la Malawi.

Phatlalatšo

Borwa bja Kapa Bohlabela, go ya ka Aforika Bohlabela go ya Sudan le Somalia, bodikela go ya Namibia, Angola le Congo.

Pelegišo

Mokgaritswane wa mebala ye fapanego ka kakaretšo e belega tše nnyane tša go phela eupša go na le mafelo moo di beelago mae a 6 - 12 a go phaphaša ka morago ga matšatši a 60 a go duša. Ke ya go gola ka lebelo e bile di ba tše godilego ka dikgwedi tše 8 fela.

Phepo

Mehutatšie, megokolodi le mohlwa, digokgo le, ka mabaka ao a sego a tlwaelega, le mekgaritswane ye mengwe.

Dintlha tša Naga

Gantši go ba boima go e tseba ka lebaka la phapanyo ya mmala, ke ka lebaka leo e filwego leina le, se le ge gole bjalo ke ye ngwe ya mekgaritswane ya go tlwelega kudu le ye e phatlaletšego.