Variable Skink

© Tyrone Ping

Dzina

Variable Skink [Mabuya varia]

Vital Statistics

Hune ya Wela Hone: Tshikokovhi
Nzudzanyo: Squamata
Muṱa: Scincidae
Vhulapfu Tshisadzi: 50-60 mm
Vhulapfu Tshinna: 50-60 mm

Ṱhaluso

Ina muvhili wo linganelaho, na mulomo wo itaho tshipulumbu ya vha na tshithu tshine tsha tou nga tshivhoni nga fhasi. Muvhala wayo uya fhambana, nga murahu hayo hu nga vha hu tsu, buraweni ya pale, olive, mutsuku wo yaho kha buraweni tshinwe tshifhinga ya vha na mavhala kana zwithomathoma zwitsu, hu dzulela u vha na phambano, ya mitalo yo yaho fhasi mitshena na nga nnṱha ha thumbu. Thumbu ndi muvhala mutshena.

Zwigwada

Zwi ya konda u tou zwi fhambanisa, M. v. nyikae, tshinwe tshifhinga iya vhoniwa i tshi bva Nyika maḓakani hangei Malawi.

U Phaḓaladziwa

Vhukovhela ha Eastern Cape, na uya devhula ha Afrika, na Sudan na Somalia, tshipembe ha Namibia, Angola na Congo.

Kubebele

Ndi tswina ine ya sokou vha i hoṱhe lune na u beba i nga sokou beba hoṱhe naho zwo ralo iya wana fhethu hune ya kona u vhea makumba ayo o thoma kha 6-12 ane ya a thothonya nga murahu ha maḓuvha a 60. I hula nga u ṱavhanya nahone ṱhukhu dzi pfi dzo hula dzi na miṅwedzi ya 8.

Kuḽele

Nzie, phame zwikhokhonono na zwinwe, nga zwio]nwe zwifhinga dzi ya ḽa na gwavhavha.

Mawanwa

Zwi ya konḓa u tou i wana nga mulandu wa u fhambana ha mivhala nga zwo ina heḽi dzina, naho zwo ralo ndi yone ine ya vha uri yo ḓowelesea nga maanḓa na hone i ya wanalesa.