Ukuhlonishelwa Iminyaka Yokusebenzela

©Eric Miller

U-Albertina Sisulu ungomunye wabantu abahlonishwa kakhulu emlandweni waseNingizimu Afrika. Uhlonishwe kakhulu ngemisebenzi yakhe nokuzibophezela emzabalazweni olwe nobandlululo:

Ngomnyaka ka-1986 wathola ilungelo lokuba yisakhamuzi sase Reggio nell'Emilia e-Italy. Ngo-1988 iphephandaba laseLenasia, iThe Indicator, lanikeza umndeni wakwaSisulu umklomelo we-Newsmaker of the Year. Wakhethwa njengomongameli woMkhandlu wezokuThuthukiswa koMhlaba owaseSwitzerland kusukela ngo-1993 kuya ku-1996. Lokhu kwakukuhlonipha ubudlova bakhe bokulwa nobubandlululo kanye nomsebenzi womphakathi.

Ngo-1994 waba yingxenye yePalamende yentando yeningi yokuqala futhi wasebenza iminyaka emine, lapho ehlala umhlalaphansi. Wabuye wathola umklomelo ovela kumongameli waleso sikhathi uNelson Mandela. Ngo-1999 wanikezwa isiqu sadokotela ohloniphekile esavela eNyuvesi yaseWitwatersrand ngokuzinikezela kwakhe ngenhloso yentando yeningi nokunquma ngokomthetho eNingizimu Afrika. Ngo-2003 wahlonishwa ngeminyaka yakhe yokuzinikela ekuphakanyisweni kwezenhlalakahle zabantu baseNingizimu Afrika lapho isikhungo seSoweto sabantwana abanezidingo ezikhethekile sabizwa ngegama lakhe. Ngo-2004 wavotelwa unombolo 57 esiteshini samabonakude i-SABC 3 ohlelweni - Great South Africans.

Translated by Nsika Khoza