Snouted Cobra

© Roger de la Harpe
Snakes should not be handled by anyone other than a trained handler for your own protection.

Igama

Snouted Cobra [Naja annulifera]

Nhloboni

Reptilia

Umkhakha

Squamata

Umndeni

Elapidae

Izinhlobo zayo

I-Snouted Cobra​ uphempethwane obuwaziwa nge-Egyptian cobra phambilini, ingakehlukaniswa izinhlobo ezimbili. Manje sekune-Snouted cobra etholakala eLimpopo, North West, enyakatho yeGauteng nasenyakatho yeKwaZulu-Natal. Lolu hlobo luyatholakala naseningizimu yeMozambique, empumalanga yeBotswana naseZimbabwe. Olwesibili uhlobo yi-Egyptian cobra etholakala eMorocco, empumalanga ye-Egypt, eningizimu yeTanzania naseCentral Africa.

Ubude bayo

Inobude obuyi-1.8m kuya ku-2.5m. Eyesilisa beyesifazane ziyalingana ubude.

Ibonakala ngani

I-Snouted Cobra ivela ngezinhlobo ezimbili. Iyaba nemigqa ewumbala onsundu nonsundu ngokukhanyayo, noma ibe wumbala ophuzi nokunsundu.

Zande kuphi

Lezi zinyoka zitholakala eLimpopo, North West, enyakatho yeGauteng nasenyakatho yeKwaZulu-Natal. Iyatholakala naseningizimu yeMozambique, empumalanga yeBotswana naseZimbabwe.

Ushevu

Inoshevu oyingozi okhinyabeza ukusebenza kwezicubu zomzimba uma ikulumile.

Zidla nhloboni yokudla

Zidla izinhlobo izinto eziningi okubalwa kuzo izinyoni namaxoxo. Zibuye zidle nezinye izinyoka ezifana neMozambique Spitting cobra nebululu.

Olunye ulwazi

Lena yinyoka inkulu eqinile evame ukutholakala otshanini obomile nezihlahla, ezikhosela kuzo. Iyatholakala nasonqenqemeni lwemifula. Kayiwukhafuli ushevu. Uma ibhekene nengozi iye ivuse ikhanda libe yisixwembe ngenhloso yokwesabisa isitha. Uma kwehluleka lokho yilapho egadla kona ilume.