Snouted Cobra
Masumu

© Roger de la Harpe
Snakes should not be handled by anyone other than a trained handler for your own protection.

Lebitso

Masumu (snouted cobra -Naja annulifera )

Dipalopalo tse ikgethang

Sehlopha - Sehahabi
Tatellano - Squamata
Leloko - Elapidae

Mefuta

Masumu a nang le sefenepele a ne a bitswa masumu a Egepeta empa di ile tsa arolwa ka mefuta e mmedi e fapaneng, masumu a nang le sefene a fumaneha Limpopo, Leboya boTshabela, Leboya Gauteng le Leboya Kwazulu Natal. E fumaneha le Borwa ba Mozambikwe, Botjhabela ba Botswana le Zimbabwe. Masumu a Ekgepeta a fumaneha Morocco, Botjhabela Ekgepeta, Borwa ho Thanzania le Bophirima mahareng a Afrika. Masumu a nang le sefene a fumaneha ka mekgwa e mmedi, sefahleho se senang letho le e se kganyang hoya botshong bo sootho/tshehla ka mmala o tshwang le mabanta.

Kabo

Tse nang le sefene di fumaneha Limpopo Leboya Bophirima, Leboya Gauteng le Leboya Kwazulu Natal. E fumaneha hape Borwa ho Mozambikwe, le Borwa ba Botswana.

Mahloko

Masumu e ba le mahloko a hoshwa disele.

Dijo

A tsebahala ka hoja diphoofolo tse fapafapaneng jwalo ka diphoofotswana tse antshang, dinonyana, mekgodutswana le dinoha tse ding, ho kenyelletswa le mefuta e nang le mahloko etshwang le masumu a Mozambikwe le marabe.

Dintlha tsa tshimo

Ke noha e kgolo e tiileng, e ka fumanehang merung e ommeng le dibakeng tse nang le patsi moo setshabelo sa tsona eleng difate le matswapo a dinoka. Ha di tshwahetse mahloko a tsona. Ka nako eo di hlaselwang ke dira di ya ikemela mme e ntshe letlalo la yona le hlabang, ha e ka hloleha ho lentsha noha e tla kgona ho e loma e be e ehlole.