Seaweeds

© Jean Tresfon

Igama Elijwayekile

Ama-seaweed

Isidlaliso

Ama-sea plants

Igama Lesayensi

Chromalveolata

Usayizi

Ungafinyelela ku-15 cm

Isakhiwo Sawo

Lezi zihlahla ubude bazo abulingani nokwakheka kwazo akufani. Zimila phakathi kwamatshe, amadwala noma emachibini. Kukhona ezinesiqu esisodwa kube nalezo ezinemixhantela eminingi kuzo. Umbala wazo uvame ukuba luhlaza satshani, ube bomvu nonsundu.

Olunye Ulwazi

Uhlobo lwe-chromalveolata luhlukene ngemibala onsundu, oluhlaza satshani nobomvu. Kanti olwe-chlorophyta (oluluhlaza satshani) iziqu zalo zihlukaniseke kathathu: kukhona oluyisicaba, oluphothene noluwumgunquluzi. Uhlobo lwe-phaeophyta (olunsundu) nalo lunezinhlobonhlobo zeziqu ezahlukene. Kube uhlobo lwe-rhodophyta (olubomvu) oluyiqoqo elikhulukazi. Lolu hlobo luzimelele ekumelaneni nezivunguvungu zomoya.

Ukudla

Zikhuliswa wumoya, amanzi nokukhanya.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kuzo zonke izindawo ezifudumele ngasolwandle emhlabeni wonke.

Uhlobo Oluvamile

I-Bladder kelp
I-Macrocystis sp
I-Different leafed sargassum
I-Sargassum heterophyllum
I-Upright codium
I-Codium extricatum