Seaweeds

© Jean Tresfon

Leina la Mophato

Seaweeds

Leina la Matshamekwane

Sea plants

Leina la Maranyane

Chromalveolata

Semeto

E ka nna 15 m (kelp)

Ponalo

Dijalo tse di tla ka dibopego le boleele jo bo farologaneng. Di gola mo mafikeng a lewatle, mo matlapeng, kgotsa mo di’lagoons tsa mo lewatleng. Tse dingwe tsa tsone ke di’single cell organisms fa tse dingwe ele di’multicell organisms. Mmala wa tsone gantsi ke botala, boshibidu le borokwa.

Dikitsiso

Setshaba sa Chromalveolata se akaretsa algae e borokwa, e tala le e tshibidu. Chlorophyta (e tala/green) e na le mefuta e le meraro ya sebobego: Matlhare a a sepapetla (flat sheets), Di’filaments di bonwa kwa bofelelong jwa ditshupu tsa yone.
Phaeophyta (e borokwa/brown) e na le dibopego tse dintsi tse di farologaneng: go na le di’fans, di’forking plants, di’cushions, le kelp mokasetlhare. Rhodophyta (e tshibidu/red) ke e kgolwane mo setlhopheng. Di na le matla a go emela makhubu a lewatle. Tsotlhe di na le chlorophyll e e dirisetswang maitirela dijo (photosynthesis). E kgona go mela di’spores kgotsa di’gametes gore e kgone go ata.

Dijo

E fepa ka tsela ya itirelo dijo ga dimela ya photosynthesis.

Anamiso

E bonala mo mawatleng a lefatshe, kwa mafelong a mogote le dipula.

Dibopiwa tsa Mophato wa Yone

Bladder kelp
Macrocystis sp
Different leafed sargassum
Sargassum heterophyllum
Upright codium
Codium extricatum