Seaweeds
Lehola la Lewatleng

© Jean Tresfon

Leina Lalapa la Tlwaelo

Lehola la Lewatleng

Leina le Lengwe la Yona

Dimela tša lewatleng

Leina la tša Thutamahlale

Chromalveolata

Bogolo

Go fihla dimetara tše 15 (kelp)

Boitšhupo

Dibjalo di ka botelele le dibopego tša go fapafapana. Di gola mo mekekemong, maswikeng goba ka mafelong a go ema meetse a ma nnyane. Go tloga go disele tše tee go ye kgolo ya disele tše ntšhi. Mebala ka gantšhi ke botala, bokhubedu le botsothwa.

Tshedimošo ya Kakaretšo

Thuo ya diphoofolo ya Chromalveolata e akaretša, e botsothwa, botala le melameesteng ya bokhubedu. Chlorophyta (botala) e na le mmele ya dibopego tše tharo: Dišiti tša go ba sephaphathi, malente a bewa ntlheng ye nngwe le ye nngwe le ditšhupu.
Phaeophyta (botsothwa) di na le mehutahuta ya mmele ya dibopego: sefehlamoya, dibjalo tša foroko, dikhušini le dikelp tša mohlare. Rhodophyta (ye khubedu) ke sehlopha se se golo. Di tiile kudu go kgotlelela mabakeng a boima bja maphoto. Ka moka di na klorofili ya go šomiišwa photosinthisis. Di ka hlagiša dikhato ka tšweletša goba go itswala.

Phepo

E gola ka photosinthesisi.

Phatlalatšo

E direga dithempheretšheng ka moka le mawatleng a borutho a lefase.

Mehuta ye e Tlwaelegilego

Kelp ya sebudula
Macrocystis sp
Sargassum ya go ba le matlakala a go fapana
Sargassum heterophyllum
Codium ya go ema thwii
Codium extricatum