Ribbon Eels

© Johan Boshoff

Igama

Ribbon eels

Ezinye Izinhlobo

Leopard, Green, Starry, Black cheek, Guinea fowl, Moray eel

Igama Lesayensi

Muraenidae

Ubude

Ingakhula ize ibe ngamamitha amathathu.

Ibonakala Ngani

Le nhlanzi inomzimba ozacile, onenyama eningi, nomlomo omkhulu onamazinyo abheke emuva. Kayinazo izegece (scales) nama-fin okugwedla esifubeni. Ine-fin eyodwa ehlangene esuka ekhanda yehle njalo iyophuma emsileni. Ima isencane iba nombala omnyama. Eyesilisa ikhula ibe nemibala ophuzi noluhlaza sasibhakabhaka kanti eyesifazane yona iba phuzi.

Ulwazi Olwejwayelekile

Umndeni wezinhlanzi owaziwa nge-Muraenidae unemikhakha eyi-13 nezinhlobo ezingama-200. Le nhlanzi ibonakala kalula ngamakhala aphusheke phambili. Uma iphefumula iyakhamisa. Uma zikhula lezi zinhlanzi zishintsha ubulili, busuka esiliseni kuya esifazaneni. Zivame ukucasha emhlathini nasemfucuzeni phansi kolwandle. Uma izalela amaqanda iyawasaphaza lapho ihlala khona.

Ukudla

Idla ezinye izinhlanzi ezincane.

Indawo

Le nhlazi itholakala olwandle olusempumalanga ye-Afrika (Indian Ocean) nasolwandle olusentsholanga ye-Afrika (Atlantic Ocean).

Izinhlobo Ezejwayelekile

Encane (emnyama)
Rhinomuraea quaesita
Eyesilisa (ephuzi nokuluhlaza sasibhakabhaka)
Rhinomuraea quaesita
Terminal male (enokuphuzi nokumnyama)
Rhinomuraea quaesita