Ribbon Eels

© Johan Boshoff

Dzina ḽa Muṱa ḽo Ḓoweleyaho

Ribbon eels

Manwe a Muṱa

Nngwe, dala, starry, black cheek, Guinea fowl, moray eel

Dzina ḽa Tshisaitsi

Muraenidae

Tshivhumbeo

U swika kha 3 m

Ṱhaluso

Muvhili wayo wo kuvhangana, ya vha na misipha. Ya vha na mulomo muhulwane une wa vha na maṋo o shandeaho. A ina makwati, aina mutshila wa nga matungo. Mutshila wa nga nnṱha u thoma nnṱha ha ṱhoho u vhuya u swika magumoni. Mivhala iya fhambana ndi nntsu musi i tshe ṱhukhu, ya vha na muvhala wa tshitopi, na muvhala wa makole ya munna, ngeno ya tsadzi i tshitopi fhedzi.

Nḓivho yo Ḓoweleyeho

Muṱa hoyu ndi 15 fhedzi wa vha na tshaka dza 200. A ṱaluswa nga ningo ire kha phanḓa, I fema nga u vula mulomo. Musi dzi tshi kha ḓi vha ṱhukhu dzi vha dzi nntsu musi i tshi hula ya vha na muvhala wa lutombo. Musi dzi tshi khou hula dzi ya shandukisa mbeu ya tshinna ya vha ya tshisadzi. Na muvhala na wo uya shanduka ya vha tshitopi. Iya kudzela makumba, makumba a hone aya vheiwa tsini na maḓi.

Kuḽele

Iḽa khovhe ṱhukhu.

U Phaḓaladziwa

I wanala kha lwanzhe lwa Pacific na Indian.