Ribbon Eels
Mammoge wa Lelente

© Johan Boshoff

Leina la Lapa la Tlwaelo

Mammoge wa lelente

Tše Dingwe ka Lapeng

Lepogo, Tala, Ya go lebelela kudu, Lerama le leso, Kgaka, Mammoge wa Moray

Leina la tša Thutamahlale

Muraenidae

Bogolo

Go fihla dimetara tše 3

Boitšhupo

Mmele o pitletšwe ka lehlakore. E digogoba kudu. Molomo o mogolo ka meno a bogale a go lebelela morago a lebanego le ona. Ga e na le makgapetla. Ga e na maphegwana hlapi a sefubeng. Lephegwana la hlapi la ka morago le thoma ka morago ga hlogo go tšwelela ka go lephegwana la hlapi la mosela go ya go lephegwana la hlapi la maragong. Mebala e fapana go tšwa bosong (baswa) go ya boserolaneng bja go khanya le botala bja leratadima (poo) le boserolane (tshadi).

Tshedimošo ya Kakaretšo

Lapa la Muraenidae le 15 ya tša kakaretšo le 200 ya mehuta ya diphedi. E lemogwa ka mašoban a nko ka pele ga hlogo ya yona. E hema ka go swara molomo wa yona o bulegile. Baswa ba baso gomme ge ba godile ba ba botala bja leratadima le bo serolane. Bjalo ka ge di gola, di fetola bong go tšwa go dipoo go ya ditshading. Mmala gomme o fetoga go ya bo serolane. E ipihla ka mohlabeng le maswikaneng a go lahlwa. Tswalo ke mokgwa wa go ntšhetša mae ka ntle, mae a beelwa ka go tikologo ya meetse.

Phepo

Di ja dihlapi tše nnyane.

Phatlalatšo

E direga ka mawatleng a Maindia le la Pasifiki.

Mehuta ye e Tlwaelegilego

Baswa (Baso)
Rhinomuraea quaesita
Poo (botala bja leratadima le bo serolane)
Rhinomuraea quaesita
Dipoo tše theminale (boserolane le boso)
Rhinomuraea quaesita