Guitarfish

© Johan Boshoff

Igama Lomndeni

I-Guitarfish

Isidlaliso

I-Wedgefish, I-Shovelnose shark

Igama Lesayensi

Rhinobatidae

Usayizi

Ifikela ku 3m

Isakhiwo

Yinde iyisicaba nekhanda eliwunxantathu nekhala elinciphile ngokuyindingiliza. Umzimba omude nesigwedlo esikhulu esiwugqinsi emsileni. Nezigwedlo ezilingene emhlane. Nombala ozothile, kokunye namachofochofo phezulu. Inesisu esimhlophe.

Olunye Ulwazi

Umndeni weRhinobatidae unezigaba eziyisikhombisa ezehlukene ka-45. Zaziwa njengezisengcupheni yokushabalala. Umlomo, nekhala kungenzansi kwamehlo bese kuthi emva kwawo kube nezimbobo zokuphefumula. Amazinyo mancane, abuthuntu nemihlathi evulekile. Kokunye itholakala emachibini asechwebeni lolwandle.
Izalela amaqanda ngaphakathi emzimbeni wayo kuze kube ayachanyiselwa kuzalwe amachwane asekhule ngokuphelele. Ingazala kufinyelele eshumini lamachwane.

Idla Nhloboni

Idla izilwane ezingenamathambo ezitholakala ekujuleni, izinhlanzi ezincane nezimbambela.

Zitholakala Kuphi

Itholakala kuzo zonke izimo zasolwandle olufudumele emhlabeni.

Umndeni Ofanayo

Bowmouth guitarfish - Rhina ancylostoma
Giant guitarfish - Rhynchobatus djiddensis
White-spotted guitarfish - Rhinobatos punctifer