Guitarfish
Hlapi ya katara

© Johan Boshoff

Leina la lapa la tlwaelo

Hlapi ya katara

Leina le lengwe la yona

Hlapi ya go thekga, šaka ya nko ya garafo

Leina la tša thutamahlale

Rhinobatidae

Bogolo

Go fihla dimetara tše 3

Boitšhupo

Ke ye telele, ya sephaphathi, ya hlogo ye khutlotharo ka nko ye tshesane ya nkgokolo. Mele wa go telefatšwa o mo golo le lephego la hlapi le le koto la mosela. Ka maphego a hlapi a bogolo bja go swana ka morago. E fifetše ka mmala, ka dinako tše dingwe ka dipatšo ka godimo. Di tšhweu mpeng.

Tshedimošo ya Kakaretšo

Lapa la Rhinobatidae le bopša ke 7 ya tša kakaretšo le 45 ya diphedi. E bigilwe bjalo ka yeo e lego kotsing. Molomo, mašoba a nko le mašobana a leswafohlapi di ka fase, ka mahlong le mašobana a go hema ka godimo. Meno a ma nnyane, a go hloka ntlha a go swana le tselanathoko ka mehlagareng ka bobedi.
Ka dinako tše dingwe di hwetšwa mafelong a go ema meetse a ma nnyane a letswai. Di tswala ka go phaphaša mae ka gare gam pa ya e nngwe. Bafsa ba tswalwa ba le ka botlalo. E ka tswala go fihla 10 ya tše nnyane.

Phepo

Di ja tša go hloka mekokotlo phela ka fase ga meetse, dimoluskse le dihlapi tše nnyane.

Phatlalatšo

E direga ka dithempheretšheng ka moka le mawatleng a borutho a lefase.

Mehuta ye e tlwaelegilego

Hlapi ya katara ya molomo wa bora - Rhina ancylostoma
Hlapi ya katara ye kgolo - Rhynchobatus djiddensis
Hlapi ya katara e dipatšo tše tšhweu - Rhinobatos punctifer