Guitarfish

© Johan Boshoff

Dzina ḽa muṱa ḽo ḓoweleyaho

Guitarfish

Alias

Wedgefish, Shovelnose shark

Dzina ḽa tshi saitsi

Rhinobatidae

Tshivhumbeo

U swika kha 3 m

Ṱhaluso

Ndi ndapfu ya lala ya vha na ṱhoho ya tshivhumbeo tsha triangle na ningo ya tshipulumbu. Ya vha na mutshila wa nnṱha une wa vha wo khwaṱhaho nga murahu. Ya vha na muvhala usa vhonaliho tshinwe tshifhinga uya vha na mathomathoma nga nnṱha. Na thumbu tshena.

Nḓivho yo ḓoweleyaho

Rhinonatidae ndi muṱa une wa vha na tshaka dza 7 na zwigwada zwa 45. U wela kha dzine dza ofhiwa. Mulomo, ningo na gulokulo zwi nga fhasi, na maṱo ane avha nga nnṱha. Maṋo ndi maṱuku, na one a tou nga o lala. Tshinwe tshifhinga iya wanala vhukati-kati ha maḓi. Ovoviviparous. Ṱhukhu dzi bebiwa na u hula. Iya kona u beba vhana vha no swika 10.

Kuḽele

Iḽa nga zwipuka zwo no wanala nṱha nṱha ha maṱi. Khovhe ṱhukhu.

U phaḓaladziwa

Dzi ya wanala hoṱhe hune ha vha na vhuḓalo ha maḓi.

Zwigwada zwo ḓoweleyaho

Bowmouth guitarfish - Rhina ancylostoma
Giant guitarfish - Rhynchobatus djiddensis
White-spotted guitarfish - Rhinobatos punctifer