Wahlberg's Velvet Gecko

© Tyrone Ping

Igama

Wahlberg's Velvet Gecko [Homopholis wahlbergii]

Iimpawu Ezibalulekileyo

Udidi: Isilwanyana esirhubuluzayo
I-oda: Squamata
Usapho: Gekkonidae
Ubude (Imazi): 90 - 110 mm
Ubude (Inkunzi): 90 - 110 mm

Inkcazelo

Ilovane likhulu ngesiqu. Umva walo uyakhanya aphinde ubemnyama, ngwevu nantsundu, unamabhodi angaqhelekanga ambatshileyo amane abanamaqela emibala ambatshileyo. Impumlo layo alinabhanti elimnyama. Isisu sayo sikhrim ngamanye amaxesha siyakhanya.

Ulwabelwano

Ilovane lifumaneka eZimbawe nase Mozambique, ukuya kumhlaba wakwa Zulu, Umntla wephondo nase Mpuma yase Botswana.

Ukuzala

Amaqokombe aqinile futhi abekwa ngaphandle ematyeni.

Itya Ntoni

Itya ikakhulu izinambuzane, imiqikela yenkumbi, amaphela kodwa iyayitya neziduli.

Impawu Zasendle

Ilovane lithanda ukuhamba ngobusuku, kwiindawo ezininzi ezingaselunxwemeni apho lihlala lilenga, lizifihlile phantsi kwamatye naku magqabi omileyo.