Wahlberg's Velvet Gecko
Sepharelankong sa Velvet sa Wahlberg

© Tyrone Ping

Leina

Sepharelankong sa Velvet sa Wahlberg [Homopholis wahlbergii]

Dipalopalo tša Bohlokwa

Maemo a godimo: Reptilia
Tolamo: Squamata
Lapa: Gekkonidae
Botelele bja ditshadi: Dimilimetara tše 90- 110
Botelele bja dipoo: Dimilimetara tše 90- 110

Tlhalošo

Sepharelankong sa Velvet sa Wahlberg ke sepharelankong sa velvet se kgolo. Ka morago ke ye boputšwa-botsothwa bja seetša go ya go fifetšego, gantši ka mehla ka mmala wa go gagoga bja go sa tlwelege le methalo ya go putlana ye leswiswi, gomme gantši ka molokoloko wa dipatswa mokokotlong. Sefene se hlokago mothalo o moso. Mpeng e lerojana le gantšhi e nago le dipatswa tša seetša.

Phatlalatšo

Sepharelankong sa Velvet sa Wahlberg e hwetšwa ka Zimbabwe le ka Borwa bja Mozambique le ka Zululand, Profenseng ya Lebowa le Bohlabela bja Botswana.

Pelegišo

Mae a mabedi a magolo, alegapi la go tiya a beelwa ka molomong wa leswika goba ka fase ga kutu.

Phepo

Dikhunkhwane tše kgolo, kudukudu mohutatšie le mafele, eupša gape di ja mohlwa le megokolodi.

Dintlha tša Naga

Sepharelankong sa Velvet sa Wahlberg, maitemogelo a bontšhitše ge e le phoofolo ya bošego ka nageng tše ntšhi go tšwa go mekgotha ya mašoka gomme e bonwe e dula tikologong tša godimo tša makaleng, ka fase ga maswika le ka nageng mahlareng a omilego.