Surgeonfish

© Johan Boshoff

Dzina ḽa muṱa ḽo ḓoweleyaho

Surgeonfish

Alias

Doctorfish

Dzina ḽa tshi saitsi

Acanthurus

Tshivhumbeo

U swika kha 60 cm, yo linganelaho ndi 28 cm.

Ṱhaluso

Ina tshivhumbeo tsho ṱandavhuwelaho matungo, na muvhili wo kuvhanganaho na mutshila uno tou kokovha fhasi. Mutshila wa nga matungo una tshivhumbeo tsha lunate. Ya vha na mutshila wa nga fhasi mulapfu. Ya vha na miṱodo mivhili ino pfa vhukuma ngazwo ina dzina heḽi. Ina mivhala yo nakelelaho.

Nḓivho yo ḓoweleyaho

Kha hoyu muṱa dzi vha dzi na tshaka dza 38 fhedzi. Iya wanala i tshi khou ḓi palela zwiḽiwa i yoṱhe kana dzi nnzhi. Na hone i khombo nga maanḓa. Iya kona u shandukisa mivhala ya yo zwi tshi bva nga hune ya vha hone nga tshenetsho tshifhinga. Dzina muvhala wo no vhonala vhukuma hezwi dzi muṱavhani, wa tou vhonala vhukuma hezwi i zwikwarani. Iya kudzela makumba.

Kuḽele

Iḽa dzi algae, detritus na dzi plankon. I tshila nga ṋama.

U phaḓaladzele

Hoṱhe hune havha na vhuḓalo ha maḓi.

Zwigwada zwo ḓoweleyaho

Black surgeonfish - Acanthurus gahhm
Palette surgeonfish - Paracanthurus hepatus
Sohal surgeonfish - Acanthurus sohal