Surgeonfish
Hlapi ya Ngaka

© Johan Boshoff

Leina la lapa la tlwaelo

Hlapi ya ngaka

Leina la tša thutamahlale

Acanthurus

Bogolo

Go fihla disentimetara tše 60, palogare ya disentimetara tše 28.

Boitšhupo

Mmele wa sebopego sa bolee, wa go pitlelelwa, ya go ya go nna botshesane go ela le mosela. Melomo ye me nnyane. Ka tlwaelo lephegwana la hlapi le sebopego sa luneiti. Lephegwana la hlapi la ka maragong ke le le telele kudu. Para ya mekokotlo mathokong ya motheo a mabedi a bofase bja mosela tšeo di le go bogale – ke ka lebaka leo e filwego leina le. E mebala kudu le ka mekgwatatelano ya go ba botse.

Tshedimošo ya Kakaretšo

Leloko la Acanthurus le bopša ke 38 ya mehuta ya diphedi. E hwetšwa mekekemong ka moka ya koral, e fula e le nnoši goba ka dihlopeng. Di šomisa mekokotlo ye bogale go itšhireletša gomme di ka ba mpholo. Di ka fetola mebala go ya ka lefelo la fao di fepago gona – di bofefo mafelong a sehlaba le go phatsima ka mekekemong. Di ntšhetša mae ka ntle lewatleng la go bulega.

Phepo

Di ja melameetseng, didetritu le plankton. Ke dijanama.

Phatlalatšo

E direga dithempheretšheng ka moka le mawatleng a borutho a lefase.

Mehuta ye e tlwaelegilego

Hlapi ya ngaka ye boso - Acanthurus gahhm
Hlapi ya ngaka ya Pallete - Paracanthurus hepatus
Sohal surgeonfish - Acanthurus sohal