Soutbossie

Dzina

Soutbossie

Dzina ḽa tshi Latin

Bassia diffusa ḽo ṱaluswa sa Chenolea diffusa hune vhanwe vha kha ḓi ḽivhidza nga u ralo.

Nḓowelo

Hetshi tshimela tshi hula vhukuma fhethu hune havha na maḓi manzhi, na muṱavhani ine ya vha nga tsini kana nga nnṱha.

Ṱhaluso

Ina thanda ṱhukhu ire nga fhasi ha mavu ya kona uvha na matavhi are nga nnḓa ane avha na muvhala wa gireyi wo monaho na maṱari. Hezwi wo ḽi fara ḽo ita velvet. Tshivhumbeo ndi 10 cm.

Mawanwa

Heḽi dzina ndi tshivhuru zwine zwa amba uri “tshiṱaka tshiṱuku tsha muṋo” zwine zwa vha zwi tshi khou ambelwa fhethu hune hetshi tshimela tsha wanala hone hune ha vha na muṋo.