Soutbossie

Leina

Soutbossie

Leina la se Latini

Bassia diffusa - se tlhomamisitse ka leina la Chenolea diffusa le tse dingwe tse di dirisang setlhopha se.

Bonno

Soutbossie se mela kwa godimo ga matshitshi a ‘estuarine’, mo mafelong a santa a a leng gaufi kgotsa fa godimo ga semeto sa maemo a lewatle.

Ponalo

Se na le thito (stem) e khutswane e e le ka fa tlase ga mmu, mme kwa godimo e nale dikalana tse di emeletseng tse di dikagantsweng ke matlare a bosetlhana le botala a o kareng velvet ga o a tshwara. Selekano: 10cm.

Di-Field Notes

Leina le la Soutbossie ke lefoko la Afrikaans le le rayang gore ‘setlhatsana sa letswai’ (little salt bush), mme seo se lepane le go bonwa ga sejalo se kwa matshitshing a ‘estuaries’.