Soutbossie
Mohlare o mo Nnyane wa Letswai

Leina

Mohlare o mo nnyane wa Letswai

Leina la selatini

Bassia diffusa - e be e bapišwa le Chenolea diffusa le ba bangwe ba sa šomiša papišo ye.

Mafelo a bodulo

Mohlare o mo nnyane wa Letswai o gola ka godimo ka mahlakanelong a noka lewatle ka nageng, ka mafelong ao a nago le mohlaba tša go nna gauswi le, goba ka maemong a godimodimo.

Tlhalošo

Mohlare o mo nnyane wa Letswai o na le dithito tše kopana ka makala a go ema thwii a kgobokaneditšwe ke mahlare a go ba le meetse a mantšhi le ya boya bjo bolete ka phopholego. Bogolo ke bja sentimetara tše: 10.

Dintlha tša naga

Leina le la Soutbossie ke Seafrikantshe ke gore ‘mohlare o mo nnyane wa letswai’ go amana le go ba gona ga semela ka nageng ya fao go hlakanago noka le lewatle.