Soutbossie

Lebitso

Monepenepe

Lebitso la Selatin

Bassia diffusa - e ne e bitswa Chenolea diffusa mohlomong e ntse e bitswa jwalo.

Lehae

Monepenepe o hola mabopong a dinokeng tse kopanang le lewatle, lehlabetheng le haufi le, kapa hodima phulawatle.

Tjhadimeho

Monepenepe o na le kutu tse kgutswane tse holelang mobung ka makala a otlolohileng a bokanetsweng ke mahlaku a matala a sekgala. Monepenepe o bolelele bo disentimetara tse 10.

Dinoutu tsa naheng

Lebitso la Seaforikanse la “Soutbossie” le bolela morwana o letswai ho hlalosang boteng ba tjalo ena mabopong a dinokeng tse lewatleng.