Soft Corals

© Jean Tresfon

Dzina ḽa muṱa ḽo ḓoweleyaho

Soft Corals

Dzina ḽa tshisaitsi

Alcyonacea

Tshivhumbeo

U swika kha 1 m.

Ṱhaluso

Zwivhumbeo zwi ya fhambana, fhedzi nnzhi dzi na midzi na matavhi na polps. Polps u nga si i vhone arali u songo tou i levhela. Mivhala ndi buraweni na mudala na wa swiri, tshitopi, wa makole na mutsuku.

Nḓivho yo ḓoweleyaho

Ndi muta ndi muthihi kha nṋa wa dzi Octocorralia, zwine zwa katela na gorgonians, Sea pens na Sea whips. Dzina muangarambo wa nga ngomu. Zooxanthellae dzi shuma u i fha maanḓa dzi tentacle dza malo dzi shuma u fara zwiḽiwa. Iya bvisa munukho usi wavhuḓi u itela u fara zwithu zwikonḓaho. Dzi ya kudzela makumba.

Kuḽele

Dzi ḽa dzi zooplankton.

U phaḓaladziwa

Dzi hone hoṱhe hune havha na vhuḓalo ha maḓi.

Zwigwada zwo ḓoweleyaho

Lobed soft coral - Sinularia heterospiculata
Leather coral sp - Lobophytum sp
Thistle soft coral - Genus Dendronephthya