Soft Corals
Dikoral tše Boleta

© Jean Tresfon

Leina la lapa la tlwaelo

Dikoral tše boleta

Leina la tša thutamahlale

Alcyonacea

Bogolo

Go fihla metara ye 1

Boitšhupo

Dibopego di a fapana, eupša tše ntšhi di na le dithito tšeo di namago le dipolip. Dithentakle polip di ka bonwa ge di sa kgomerelwa. Mmala e fapana go ya ka botsothwa le botala go ya go mmala wa namune, wo serolane, botala bja keratadima le bokhubedu.

Tshedimošo ya Kakaretšo

Maemo a Alcyonacea ke ye nngwe ya tše nne ka maemo tša octocorralia, yeo e akaretšago digorgonia, mafelo a meetse mannyane a letswai a ka lewatleng le dibepu tša lewatleng. Di na le dikeletone tša ka gare. Dizooxanthellae di šomišwago bjalo ka mothopo wa matla.
Dithentakle tše seswai ka polyp e swara dijo ka moelong. Di tšweletša selo sa mpholo go šitiša dikoral tša go tia, tšeo di lwelago mafelo a mokekemo. Di tswala ka go ntšhetša mae ka ntle.

Phepo

Di ja zooplankton.

Phatlalatšo

E direga dithempheretšheng ka moka le mawatleng a borutho a lefase.

Mehuta ye e tlwaelegilego

Koral ye bolete ya loubu - Sinularia heterospiculata
Koral ya Mokgopa sp - Lobophytum sp
Koral ye bolete thisele - Genus dendronephthya