Sawfish

Dzina ḽa muṱa ḽo ḓoweleyaho

Sawfish

Dzina ḽa tshi saitsi

Pristidae

Tshivhumbeo

U swika kha 7m

Ṱhaluso

Ndi ndapfu ya vha na ningo ndapfu na ṱhoho yo lalaho. Muvhili wayo u vhonala sawa shaka. Mitshila ya nga nnṱha yo hula ya dovha ya vulea. Ina muvhala wa gireyi kana buraweni na thumbu tshena.

Nḓivho yo ḓoweleyaho

Muṱa hoyu ndi muthihi ya vha na tshaka dzine dza vha 4. I dzulela u vhaiswa. Mitshila ya nga nnṱha ya hone iya lingana. Aina dzi barbels sa sawshark. Makwatwa o tou rambalala sa a ray. I zwima vhusiku. Ovoviviparous. Ṱhukhu dzi bebiwa dzo no vhibva vhana vha vhili uya kha vhaṱanu vha ya bebiwa nga luthihi. Huna nguvho ine ya kuvhatedza mme uri a tshile musi atshi fhedza u beba.

Kuḽele

Dzi ḽa dzi molluscs na zwinwe zwikhokhonono zwa maḓini.

U phaḓaladziwa

Dzi ya wanala hoṱhe hune hu vha na vhuḓalo ha maḓi, na zwikwarani na kha maḓi a vhuḓi.

Zwigwada zwo ḓoweleyaho

Dwarf sawfish (Pristis clavata)
Knifetooth sawfish (Anoxypristis cuspidata)
Smalltooth sawfish (Pristis pectinata)