Pipefish

© Johan Boshoff

Dzina ḽa muṱa ḽo ḓoweleyaho

Pipefish

Dzina ḽa tshi saitsi

Syngnathinae

Tshivhumbeo

U swika kha 60 cm, yo linganelaho ndi 12 cm.

Ṱhaluso

Ndi ndapfu ya dovha ya sekena I nga ṋowa ya vha ṱhukhu na ningo ya luṱoswi. Mutshila wa nga nnṱha ina wo. Ya vha ṱhukhu, ya ita tshipulumbu ya vha na marambo kha muvhilli wayo. Mivhala ya hone iya fhambana ubva kha mutsuku, tshitopi na wo yaho kha swiri.

Nḓivho yo ḓoweleyaho

Muṱa wa Syngnathinae uwela fhasi ha tshaka dza 23 na zwigwada zwa 120. Hoyu muṱa u shumiswa kha propulsion. Uya kona u kokodza zwipondwa. Ya munna ina fhethu hune ya kona u vhea makumba hune ho ita hu tete ya a vhea u swika a tshi thothonya. Dzinwe dzi ya bebiwa dzo no vhibva tshoṱhe.

Kuḽele

Dziḽa zwipuka zwiṱuku zwa maḓini.

U phaḓaladziwa

Dzi ya wanala hoṱhe hune havha na vhuḓalo ha maḓi.

Zwigwada zwo ḓoweleyaho

Black breasted pipefish (Corythoichthys nigripectus)
Cleaner pipefish (Doryrhamphus janssi)
Ornate ghost pipefish (Solenostomus paradoxus)