Fusiliers

© Johan Boshoff

Dzina ḽa muṱa ḽo ḓoweleyaho

Fusiliers

Dzina ḽa tshi saitsi

Caesionidae

Tshivhumbeo

Ubva kha 60 cm, yo linganelaho ndi 30 cm.

Ṱhaluso

Ina muvhili wo no nga tshikoṱi, ya vha na mavhala o buḓaho matungo oṱhe (fusiform). Ina mutshila wo tsaho wa forogo. Mitshila ya hone iya fhambana zwi tshi bva kha mitalo kana mathoma. Kanzhi ivha I silivhere na wa lutombo na wa tshitopi. Tshinwe tshifhinga ya vha mitsu.

Nḓivho yo ḓoweleyaho

Kha muṱa hoyu dzi vha dzi nṋa dza vha na zwigwada zwa 20, ndi shaka ḽa tsinisa ḽa dzi snappers fhedzi dzo fhambana kha kuḽele dzi ḽa dzi plankton na dzine dza la nga dzi protrusible jaw (aya engedzwa ) dziḽa nga lugwada zwikwarani fhethu hune havha na pfulo nnzhi, dzi ya kudzela.

Kuḽele

Dzi ḽa dzi plankton.

Kuphaḓaladzele

Dzi ya wanala vhuponi hoṱhe hune ha vha na vhuḓalo ha maḓi.

Zwigwada zwo ḓoweleyaho

Neon fusilier - Pterocaesio tile
Blue and gold fusilier - Caesio caerulaureu
Twinstripe fusilier - Pterocaesio marri