Fusiliers

© Johan Boshoff

Leina la lapa la tlwaelo

Fusiliers

Leina la tša thutamahlale

Caesionidae

Bogolo

Go fihla disentimetara tše 60, palogare ya disentimetara tše 30.

Boitšhupo

E bokasilindara, ya sebopego sa thupana, mmele wa go ba bjalo ka mothalo, go ya e fokotšega dinltheng ka bobedi (sebopego sa go hlakana). Ka mesela ye e tebilego ya diforoko. Mesela ka nako ye nngwe e na le methalo ya mebala ya go fapana goba patšo godimo ga tšona. Gantšhi e na meythalo ye silibera-botala bja leratadima le boserolane goba botala bja leratadima. Ka nako ye nngwe di boso mo meseleng.

Tshedimošo ya Kakaretšo

Lapa la Caesionidae le na le 4 ya tša kakaretšo le 20 ya diphedi. Di šutelane kudu le disnappers, eupša di amantšhwa le go ja plankton ka mohlagare wa go ntšhetšwa pele (o ka okeletšega). Di ja ka dihlopha tše kgolo mo mekekemong go mafelo ao a humilego a plankton. Di ntšhetša mae ka ntle lewatleng la go bulega.

Phepo

Di fepa ka plankton.

Phatlalatšo

E direga dithempheretšheng ka moka le mawatleng a lefase.

Mehuta ye e tlwaelegilego

Neon fusilier - Thaele Pterocaesio
Fusilier ya gauta le botala bja leratadima - Caesio caerulaureu
Fusilier ya methalo ye mebedi - Pterocaesio marri