Rixaka ra San

© Shem Compion

Rixaka ra San hirona vatshami vakhale swinene vale dzongeni wa Afrika, laha vanga tshama kuringana kwalomu ka 20 000 wa malembe. Rixaka ra San rikoke rinoko ra ti anthropologists xikan’we na vateki va mahungu eka vuswikoti bya vona bya ku hanya naku hlota, rifuwo ra vutivi bya flora na fauna yale Dzongeni wa Afrika, kukatsa na ndzhavuko wa vona wo fuwa swinene.

Ntshembo lowungava kona kuringana malembe yotala swinene laha rixaka ra San e mananga ya Kalahari e Botswana nale Namibia laha avari vana va vanhu lavanga susiwa eka tindzhawu leti atiri na mati ya kahle e Dzongeni wa Afrika. Kahle kahle, vumbhoni bya archaeology byi hlamusela leswaku mananga ya Kalahari aya tshamiwa hi vahloti va malembe.

Vanhu lava vadyondziwile swinene hiti anthropologists nati archaeologists, laha ava lava leswi fambelanaka exikarhi ka vahloti va ximanguva lawa na valehansi vavona. Rixaka leri ra San, hambiswiritano, a hiti 'living fossils': kufana na vanhu van’wani votala lava cincaka kuya hi swiyimo leswi vakumaka vari eka swona. Vahloti vale mananga ya Kalahari vahaya emahlweni va khome maendlelo ya khale ya mahanyelo yava kokwa wa vona, kambe ava hambanisiwangi na misava yamanguva lawa xikan’we na ikhonomi ya mali.

Vukhongeri na Vupfumeri bya va San

Kuna vupfumeri byotala swinene byo hambana hambana exikarhi nale ka mintlawa yo hambana hambana ya rixaka ra San, kambe kuna swotala swofana...more

Ku Pendiwa ka Mabaku hiva San

Ku pendiwa loku ko saseka swinene loku valehansi vava San leswi siyiweke emaribyeni na makhumbi ya mabaku xikan’we na laha vatshamaka kona...more

Ndlela ya Vutomi bya San

Eka minkarhi na tindzhawu to hambana hambana, vanhu lava vulavulaka ririmi ra San va hanyile hiti ndlela to hambana; rixaka ra Kalahari San ...more

Rixaka ra San wa Afrika Dzonga

Valehansi va vanhu lava vulavulaka ririmi xa San onge hivona vanga sungula ku tshama e Dzongeni wa Afrika Dzonga, laha kungana tindzhawu ta ...more