Spotted yo kulu Genet

© Nigel Dennis

Vito

Nsimba [Genetta tigrina]

Xivumbeko

Nsimba wu ni makatla yo leha 210 mm, kambe xiharhi lexi xi ni milenge yo koma. Miri wa xona wu lehe 460 mm ni ntikelo wa 1.6 kg. Ncila wo tiyela, wa ntima ni ko basa wu lehe 400 mm. Minwala ya yona wu komile. Ntlawa wo rhusa ni vala ra ntima wu pfala xiyimo henhla. Muhlovo wa ntima wu hlangana ni layeni nkolweni.
Khwiri I ro basa nyana. Swi ni muhlovo wo basa non’weni, nhompfu ni le matihlweni. Nsimbat wu hlanganisiwa ni nsimba wa mavala matsongo, swi hambana hi ncila wo basa ni wa ntima ka nsimba wa mavala makulu. Ku hambana kun’wani ka nsimba iku wu ni mavala ya ntima wo hava rhusi.

Swakudya

Swakudya swo tala swi katsa makondlo ni swiharhi le switsongo, laha swinyenyani, tinyoka, machela swi hlotiwaka ka vumbirhi. Swikokovi swi endla ntlawa lowu tsongo ka swakudya. Swi dya ni mihandzu.

Ntshikelelo

Ntshikelelo wu endleka hi tin’wheti ta xixika. Nsimba wu bebula nharhu wa vana ndzhaku ka makhume-nkombo wa masiku. Ticece ti tshama xihahlwini xo endliwa hansi misaveni ku fikela swi kota ku tiyimela.

Mahanyelo

I xiharhi xo hlawuleka, xi humelela ntsena hi nkarhi wo hlangana. Tindzhawu ta mati ni tingodo ta rhandziwa, ngopfu nhoveni ni la ku nga pfaleka. Mihandzu yin’wana yo tisirhelela ni kusuhi na mati ti ndzhawu to tshamela kona.

Ti kumeka kwini

Nsimba wu kumeka eAfrika Dzonga Southern ni Eastern coast, KwaZulu-Natal, Mpumalanga, Northern Province ni le matikweni ya va akelani.

Tinotsi ta nhova

Swakudya swa tona swi hambanile swi tiveka swi dya byasi ku pfuneta ku gayela ni ku basisa swilo swo ka swinga laveki mirini wa swona.