African Black Oystercatcher

© Roger de la Harpe
African Black Oystercatcher.

Vito

African Black Oystercatcher

Vito ra xi Latin

Haematopus moquini

Ndyangu

Haematopodidae

Ku leha

51 cm

Vutshamo

Vutshamo bya xona byi pimiwile kuva ekusuhi nale lwandle, etibuweni ta lwandle hambi kuri enhoveni yale kusuhi na mati.

Ku rila

Kuril aka xona ka tlhava swinene kuhuma mpfumawulo wa 'pip pip pip' kasi mpfumawulo wun’wana wovuyelela 'klee-weep'.

Kutswalana

Kutswalana ka xona wusukela eka nhweti ya October kuya March. Rin’we kuya eka mune wa matandza ya tshikeriwa hi xinyenyani lexi laha xitsakelaka kutshikela laha kungana thyaka na swikhambha leswinga tshoveleleka.
Matandza yakona yafana na maribye laha nkarhi wun’wana yavaka na muhlovo wa purple kuya eka buraweni na ntima nyana. Matandza lawa ya byameriwa kuringana 28-30 wa masiku kasi mavondlo aya koti ku haha kufikela loko yari na 45 wa masiku.

Nhlamuselo ya lexintsongo

Mavondlo yava yari na muhlovo wa buraweni yo ntima nyana kambe yinga hatimi kasi laha khwirini kuna muhlovo wobasa milenhe yiva ya orange kuya eka buraweni.

Nhlamuselo ya lexikulu

Xinyenyani lexi ixa ntima miri hinkwawo na milenge yotshuka na nomo wa orange kuya eku tshukeni. Nomo wa xona wulehe kuhundza nhloko naswona lowale hansi wukomile eka lowale henhla. Milenge ya xona yikomile yiva na swinkunwani swinharhu. Matihlo ya xona iyo tshuka yatlhela ya hatima ya rhandzeriwa hi muhlovo wa orange.

Ku kumeka

Xikumeka hinkwako kambe xitekiwa tani hi xinyenyani lexinga e nghozini

Kuhangalaka

Xinyenyani lexi xikumeka ngopfu e dzongeni wa Afrika ekusuhi na lwandle kasi xikala swinene eka tinwana tindzhawu. Xitsakela laha kungana maribye nale tibuweni ta lwandle.

Swoswitiva

Xinyenyani lexi xitekiwa tani hi xinyenyani lexinga enghozini swinene hambi leswi ndyangu wa xona wunga tala swinene ekusuhi na lwandle laha Afrika Dzonga nale Namibia. Leswi swi endliwa hikuva xisaka xa xona xi endliwa hi vanhu.