Southern Tree Agama

© Roger de la Harpe

Leina

Southern Tree Agama, Black-necked Agama or Blue-throated Agama [Acanthocercus atricollis]

Mophato

Reptilia

Tlhomagano

Squamata

Lelapa

Agamidae

Mophato wa Dibopiwa

There are possibly up to 6 races, but all poorly defined

Botelele (Namagadi)

135 mm

Botelele (E Tona)

167 mm

Ponalo

Agama e kgolo ka mmele mme tlhogo ya yone e bophara. Tse ditona di nna le mmala wa botala ba legodimo fa mokwatleng ka nako ya tsalo. fa lerapo la mokwatla le tsamayang teng e mmala wa lephutshe ka tlhogo e e cobalt-blue.

Phatlhalatso

Ethiopia, kgabagare le botlhabatsatsi ba Afrika, go fitlha kwa mafelong a a leng kwa bokone-botlhaba ba subcontinente. Kwa borwa e ka bonala kwa matshitshing a kwa-Zulu Natal, Botlhaba ba Botswana (Lobatsi) le kwa Ovamboland.

Tsalo

E namagadi e beela mae a le 5 – 14 a a kgolokwe, a a boleta (soft), mo mosimeng wa mmu o bongola. Mae a o a thubega morago ga malatsi a le 90.

Dijo

Diboko (Caterpillars), Ditsie (grasshoppers) le dikhukhwane (beetles).