Southern Tree Agama
Agama ya Mohlare ya Borwa

© Roger de la Harpe

Leina

Agama ya Mohlare ya Borwa, Agama ya Molala o Moso goba Agama Mogoolo wa Botala bja leratadima [Acanthocercus atricollis]

Maemo a godimo

Reptilia

Tolamo

Squamata

Lapa

Agamidae

Diphidi tša go swana le yona

Go na le kgonagalo ya meloko ye 6, eupša ka moka ga di a bolelwa ga botse.

Botelele bja Ditshadi

Dimilimetara tše 135

Botelele bja tše

Dimilimetara tše 167

Tlhalošo

Agama ye kgoparara e na le hlogo ye sephara. Dipoo di na le botala bja leratadima bjo gagogilego go ya go botala bja leratadima go ya bosong, le botala bja leratadima bja go phadima (anteriorly) go ya go boserolane go ela bjang bja go hwa (posteriorly) mekokotlo le logo ke ye botala bja leratadima.

Phatlalatšo

Etopia, ka Bohlabela bja Aforika ka dikarolong tša Lebowa-bohlabela bja bo fase bja kontinenteng, go fihlelela botlase mellwaneng ya ka borwa ka Kwa-Zulu Natal lebopong, Botswana Bohlabela (Lobatsi) le Ovamboland.

Pelegišo

Tshadi e beela mae a 5 – 14 a boleele, a legapi le boleta mae ka lešobeng ka mmung wa monola. Di phaphaša ka morago ga matšatši a 90.

Phepo

Megokolodi, mehutatšie le dikgogolaboloko.