Rhombic Egg Eater

© Tyrone Ping

Leina

Noga ya Rhombic Egg-Eater or Common Egg-Eater [Dasypeltis scabra]

Distatistiki tsa Botlhokwa

Mophato: Reptilia
Tlhomagano: Squamata
Lelapa: Colubridae
Botelele (Namagadi): 964 mm
Botelele (E Tona): 595 mm

Ponalo

Noga ya rhombic egg-eater e bosesane, ka tlhogo a nnye e kgolokwe. Mogatla wa yone o mokhutswane mme mogatla wa e tona one o mokhutswane le go feta.
Bokwatla o bosetlhana ba ‘slate’, bosetlha ba borokwa kgotsa borokwa ba olive, with a median series of dark, squarish blotches flanked by narrow dark bars. Mouth lining is black.

Phatlhalatso

Noga ya rhombic egg-eater e bonwa gotlhelele mo subcontinenteng, le kwa gongwe go fitlha kwa Sudan kwa bokone le Gambia kwa bophirima.

Tsalo

E beela mae a ka nna 6 - 25 ka paka ya selemo; mme a tsaya malatsi a ka nna 80 – 90 go thubega.

Di-Field Notes

Noga ya rhombic egg-eater e fepa ka mae fela. Legano la yone le na le di-ridges tse di e thusang go kometsa. Sekgapha sa lee se kgwiwa se feletse fa mateng a setse a komeditswe.