Rhombic Egg Eater
Noga ye Sephaphathi ya go ja Mae

© Tyrone Ping

Leina

Noga ye Sephaphathi ya go ja Mae- goba Noga ya go Tlwaelega ya ja Mae [Dasypeltis scabra]

Dipalopalo tša Bohlokwa

Maemo a godimo: Reptilia
Tolamo: Squamata
Lapa: Colubridae
Botelele bja ditshadi: Dimilimetara tše 964
Botelele bja dipoo: Dimilimetara tše 595

Tlhalošo

Noga ye Sephaphathi ya go ja Mae ke noga ye tshesane e nnyane, ke noga ya go tiya e nago le hlogo ya sidiko. Mosela ke o mo kopana; dipoo di na mesela ye mekopana.
Ka morago di boputšwa bja boswana, botsothwa bjo seetša goba botalal bja seetša goba botsothwa, le goba leswiswi bogareng, le dipatšo tša khutlotharo tša goba le methalwana ye tshesane mathokong a tšona. Molomo o na le boso mathokong.

Phatlalatšo

Noga ye Sephaphathi ya go ja Mae e hwetšwa ka bofaseng bja kontinente le gongwe le ka Sudan ka Lebowa le Gambia ka Bohlaba.

Pelegišo

E beela mae 6 - 25 ka selemo; se se ka tšea matšatši a 80 - 90 go phaphaša.

Dintlha tša Naga

Noga ye sephaphathi ya go ja mae e ja mae fela le go kokomoga ka molomong go thuša ka go metša. Kgapetla e ya hlafunwa ya kgwewa e le ye e tee ka morago ga ge di fetile ka mpeng.